konec Jednání zastupitelstva města Vsetín

Komentuje: Jana Leitnerová
 
19:28
Loučíme se s vámi z dnešního zasedání zastupitelstva, zbytek jednání můžete sledovat na https://www.youtube.com/watch?v=Kfu3RB8SKzk
 
19:25
Tomáš Husa vysvětluje negativní zdravotní aspekty ohňostrojů pro lidi i zvířata.
 
19:23
Následuje bod z dílny KOV: nepořádání silvestrovského ohňostroje.
 
19:21
Na pořadu jsou přísedící k okresnímu soudu
 
19:20
Hovořáková: Budeme umístění projednávat v komisi
 
19:19
Berg: Nekomplikujeme si to umístěním tam, kde se konají vánoční trhy a další akce, nenašli bychom lepší místo?

Vedoucí odboru: Je to projednáno se stavebním úřadem.

Starosta: Budeme se to snažit udělat tak, aby to ničemu nebránilo.
 
19:17
Chlápek: Kde to bude?

Vedoucí odboru: Bude jeden na prostranství mezi Jednotou a Vsacanem
 
19:17
Projekt smart zelená stříška: vybudování energeticky soběstačného přístřešku i se zabudovanou infotabulí.
 
19:14
Kořenek upozorňuje na jiné podmínky v parkovacím domě, který má investovat SŽDC.
 
19:13
Smlouva s firmou Valatrans o provozování podzemního parkoviště.

Ve smlouvě byla stanovena i doba provozování parkovišť, rada města navrhuje posunout dobu placených parkovišť ze 6 na 8 ranní, to by se mělo dotknout i obchodní galerie.
 
19:12
Pifka: Jedná o ovál, fotbalový stadion a zázemí pro hasičský sport.
 
19:11
Husa: V minulosti jsme viděli, že jsme projektovali na cizím..?

Pifka: Na jednáních se zbrojovkou a dalšími oddíly jsme se zavázali k tomu, abychom koncepci dělali na svých pozemcích a abychom vyšli vstříc požadavkům sportovců.
 
19:10
Bod rekonstrukce sportovního areálu na Ohradě: projektová dokumentace, která by se měla připravit příští rok. Bude vybrán zhotovitel pro příští rok, zpracování přijde na 2,5 milionu.
 
18:40
Následují body k pozemkům
 
18:34
Občan upozorňuje na další špatný stav nebo špatně odvedené práce, zvedací zařízení v podchodu na Trávníkách je také prý nevyhovující.
 
18:32
Vystupuje obyvatel Trávníků: V současnosti probíhá revitalizace zastávky Josefy Sousedíka, která nesplňuje požadavky bezbariérovosti. Nikdo se mi neozval, mám 20 let manželku na invalidním vozíku. Věcí jako tyto jsou na Vsetíně desítky.
 
18:31
Předpokládané náklady na Rybníky jsou 60-70 milionů korun
 
18:30
Následuje regenerace Rybníků.

Valentová: Je dáno už umístění parkoviště, veřejné WC či komunitní zahrada?

Vedoucí odboru: Je to zpracováno ve formě studie.

Starosta: Studie je pouze podklad pro další fáze projektu.

Vedoucí odboru: Studii zveřejníme na webu města
 
18:25
6. etapa spolkne 11 milionů korun. 4,8 milionu pokryje dotace
 
18:24
Následují etapy regenerace sídliště Luh