konec Zastupitelstvo města Vsetína

Komentuje: Jana Leitnerová
 
Zasedání končí. Děkujeme za sledování onlajn přenosu.
 
Kalabus: Dnes jsem mluvil s ředitelem MP ve Valmezu. Spustili systém blokového měření rychlosti. Již nyní se jim zaplatil i se dvěma pracovníky? Chystá se něco takového i na Vsetíně?

Pifka: Chystá, v současné době čekáme na vyjádření ŘSD. Chceme přechod v Potůčkách a na výpadovce na Zlín ve staré Rokytnici. Měl by to být komplexní systém, který by počítal dopravu nebo rozpoznal kradená vozidla.
 
Tajemník: Obrátil se na nás Berg, aby bylo hlasování zastupitelů na novém webu města

Berg: Není to nic nenormálního, hlasování je veřejné. Podívejte se třeba na web Kopřivnice, zde mají stejný hlasovací systém jako my.
 
Hlaváčová: Rampa Mostecký by již nyní měla ulevit dopravě.
 
Kořenek: Kruhový objezd nic nevyřeší. Silnější proud aut od Jasenic bude blokovat celé město. Toto nemá řešení, pokud nebude průtah Nádražní.
 
Sedláček: Zakrytí železničního mostu by neměl být problém, cyklisté by to uvítali. Nyní zde hrozí kolize.
 
Čunek: Ten prostor je vázán jiným územním rozhodnutím. Nikdo nám nevydá stavební povolení. Zadali jsme zpracování projektu okružní křižovatky, dopraváci stále počítají s protažením Nádražní. Nyní se zpracovává zadání pro studii, která by byla podkladem pro toto řešení.
 
Berg: Pro snižování rychlosti jsou možné jiné úpravy, například zužování vozovky, aby v souvislosti s výstavbou parkoviště mohlo zároveň dojít k těmto úpravám.

Na komisi pro otevřenost jsme navrhli aplikaci Lepší místo, která by řešila problém s přeplněnými popelnicemi i dalšími podněty od občanů, jak to dopadlo?

Dozvěděl jsem se z Jalovce, že nebude realizována cyklostezka přes starý železniční most, bylo by dobré, aby se zastupitelé o tomto dozvídali nějakou standardní cestou, nikoliv z Jalovce.
 
Sedláček: Budou zastupitelé seznámeni s připravovaným rozpočtem?
Čunek: Sejdeme se ke konci listopadu.
 
Valentová-Nersesjan: Existuje systém revize stavu chodníků a pořadí priorit? Mohli bychom toto někde vyvěsit veřejně? Jak to vypadá s opravou průchodu v "legu"?
 
Kořenek: Požádal bych policii, aby se zopakovalo měření. Retardér bych nedoporučoval.
 
Husa: Nebylo by řešením, zda by někdo mohl obcházet kontejnery a případně tam odpadky pěchovat?
Na Staré cestě je dodržování povolené 30 bídné, bylo by dobré zajistit měření a skutečný postih řidičů. Chtělo by to požádat státní policii
 
Pifka: V pátek jsme s ČSAD doladili poslední náležitosti o třetině nádraží. Měli bychom dostat tu část nejblíže ke stěně. Od 10. 12. to již ČSAD nebude využívat.
 
Sedláček: Jak to vypadá s provozovatelem herny v liďáku, už je podepsána smlouva?
Jak vypadá změna části aut. nádraží na parkoviště?

Čunek: Vevnitř je hromada práce udělána. Máme zde velké problémy. Statický posudek neodpovídal realitě, po odkrytí podlah jsme zjistili, že řada trámů je poškozena. Do konce týdne bychom měli obdržet řešení, budeme muset znovu vstoupit do jednání s nájemcem.
 
Pifka: Letos svážíme asi o třetinu méně tříděného odpadu než v minulém roce. Odbor mi zpracoval seznam nejpalčivějších míst, řešíme možné přidání kontejnerů nebo jinou svozovou trasu.
 
Husa: Zaregistroval jsem větší počet podnětů okolo kontejnerů na tříděný odpad. Některá města naší velikosti sváží odpad i dvakrát týdně. Abychom více motivovali občany ke třídění, by bylo dobré posílit rozpočet odboru životního prostředí pro tento účel.
 
Kořenek: Sloupek si klidně vezmu do školy, dokázali bychom ho využít.
 
Bod různé:

Valentová Nersesjan: Apeluji, aby se vyřešila situace meteorologického sloupku.

Čunek chce umístit sloupek na Ohýřov, kde se nyní sanuje svah a mělo by zde vzniknout pietní místo.
 
Schvalují se zápisy z kontrolního výboru. Ten neshledal žádné výhrady. Podle Vejpustka má ZŠ Integra na jednoho žáka o 100% vyšší náklady než ostatní školy.
 
Berg: Co přesně se schvaluje? Samotný převod nebo záměr?

Vedoucí odboru: Vyhlášení záměru