konec Ustavující jednání zastupitelstva Vsetína

Komentuje: Jana Leitnerová
 
Zasedání končí, sledujte web, Facebook a Instagram KOVu, kde v nejbližší době najdete aktuální informace nejen o spalovně.
 
Starosta přeje na závěr produktivní a prospěšnou práci pro město.

S předstihem bude oznámen termín zastupitelstva, v polovině listopadu proběhne pracovní zastupitelstva.
 
Kalabus: Je to natolik závažný projekt, že i kdyby se to zdrželo, tak to má význam, přikláním se k tomu, aby velká EIA byla zpracována.
 
Novosad: Odkud se bude svážet odpad? Bude to jen ze Vsetína nebo z kraje nebo odkud?

Růžička: Nechceme to povolit, pokud by nebyl výhradně odpad ze Vsetína.
 
Pifka: Relevatnost toho podnětu by stejně musel posoudit kraj. Určitě tento podnět uvede náš odbor životního prostředí. Jsme v situaci, že od roku 2024 nebo 2026 nebude již možné skládkování a zde se ukazuje cesta.
 
Berg: V naší strany to přišlo na poslední chvíli později, protože ti, kteří měli informace dřív, informace neposkytovali.
 
Růžička: Počítá se s tím v plánu odpadového hospodářství kraje.
 
Berg: Jedna věc je, že je něco na úřední desce, druhá věc je, co konkrétně město udělalo proto, aby jim těchto 150 stran bylo přeložena do lidského jazyka a jak se mohou bránit. Do řízení už ale občané nebudou moci zasahovat. Bavíme se zde i o ceně za teplo, za svoz odpadu a jiné, to zjišťovací řízení neřeší. Je v zájmu města, abychom veřejnou debatu vedli v širším rozsahu. Nevím, kdy bude čas se o celém záměru bavit, když připomínky končí za tři dny.
 
Vraj: Neschvalujeme, že se spalovna řeší bez veřejného projednání. SPD to považuje za podpásovku proti občanům.
 
Chlápek: Tato rozprava může pokračovat, ale již bez účasti veřejnosti.
 
Kořenek: Problém spalovny není jen znečištění, ale i doprava, jedná se o velmi zatíženou lokalitu.
 
Růžička: Co se týče vyjádření za město, tak v tuto chvíli na něm pracujeme, nejsem schopen říct, k čemu se budeme klonit. Ze zákona se vyžaduje pouze proces zjišťovacího řízení. Informace na úřední desce jsou kvalitně zpracovány. Město se chce aktivně zapojovat do následných řízení.
 
Berg: Pokud bod probíráme v bodě různé, tak již nelze hlasovat o usneseních. I v minulosti jsme projednávali body na poslední chvíli, například po jednáních s panem Valou. Bude město Vsetín požadovat konání plné EIA nebo ne?
 
Hovořáková: Město nemohlo ovlivnit, kdy si investor zažádal.
 
Růžička: Materiál přišel těsně před zasedáním zastupitelstva. Není to, že nechceme diskutovat, můžeme se o tom bavit v bodě různé. Předkladatelem návrhu je soukromá obchodní společnost. Předpokládám, že na dalších zastupitelstvech diskusi povedeme. Chci, aby zařízení nemělo negativní vliv na životní prostředí ve městě.
 
Berg: Chtěl bych se vrátit k tématu spalovny. Není mi jasné, jak se váš slib shoduje s tím, že jste odmítli zařadit na program jednání zastupitelstva. Je to nešťastný začátek. Zastupitelé za KOV svůj slib dodrží a budeme se věnovat spalovně, kde občané najdou veškeré informace na našich stránkách. Je podezřelé, že tyto informace se objevily na úřední desce až dva dny po volbách.
 
Růžička: Provedli jsme jednání se všemi stranami vyjma KSČM. Tato varianta nám vyšla jako nejvíce funkční, ač si uvědomujeme, že rozdíl je těsný. Očekáváme v následujícím období větší množství projektů v dalším volebním období, aby je mohli místostarostové vykrýt.
 
Bod různé.

Táborská: Chyběla mi rozprava při volbě starosty a místostarostů a jejich počtů. Co vás vedlo k tomu, že jsme ustanovili v těsném počtu, když ostatní strany deklarovali zájem na podílu vedení města. Zajímalo by mě, proč máme tři místostarosty, v minulém období KDU deklarovala, že 2 místostarostové stačí.
 
Starosta: Budeme se snažit, aby to byly pondělky.
 
Termín příštího zastupitelstva určí rada