konec Jednání zastupitelstva města Vsetína

Komentuje: Jana Leitnerová
 
19:34
Zasedání končí, děkujeme za zasedání, sledujte dále náš web a Facebook pro aktuální info nejen z dění ve městě.
 
19:34
Růžička zve na Krpec, který startuje ve čtvrtek
 
19:33
Kašpar zve v srpnu na slavnostní otevření nové ZUŠ Kostka a prezentaci její činnosti.
 
19:32
Táborská: Cyklobusy a cykovlaky vypadly z dopravní koncepce kraje. Rádi bychom tuto věc vrátili na stůl.
 
19:31
Bod různé:

Vejpustek zve na akci Klubu českého pohraničí
 
19:06
Následují body týkající se pozemků
 
19:03
Následuje 5. etapa revitalizace Luhu.
 
19:02
Hlasování pro dodatek o koncepci sportovišť (KOV se zdržel): 12:2:4 – schváleno
 
19:00
Hlasuje se o balíku rozpočtových opatření a o dodatcích zvlášť.
 
18:59
Pavelka: Budou investoři sportovišť dávat komerční nájem? Kdo to bude kupovat, jaké jsou potřeby lidí? Abychom nedošli k dalšímu navyšování dotací na sport.
 
18:58
Teleky: Přimlouvám se za to, aby se spravovala školní sportoviště, mohlo by to být předmětem budoucí koaliční dohody. Komisi jsem zvolal na žádost sportovců-
 
18:57
Pavelec: Na sportovní komisi vše tak hladce neprošlo, komisi to nic nestojí. Udělali jsme již jednu studii na soukromých pozemcích a bylo to k ničemu. Měli bychom si prvně udělat finanční analýzu. Soukromé subjekty ví, kde chtějí své haly postavit.
 
18:55
Růžička: Areál v Jasenicích léta patří soukromé firmě a nemá zájem jej prodat.
 
18:54
Růžička: Souhlasím, že fatálně chybí zázemí pro atletiku. Na Ohradě by ještě letos měla být zbudována běžecká dráha pro ZŠ.
 
18:53
Antolák: Stadion není pro atletiku, ale pro závody chrtů. Co je s bývalým atletickým hřištěm Zbrojovky v Jasenicích?
 
18:51
Hovořáková: Chybí nám krůček, abychom mohli začít opravovat Ohradu. Má se vytvořit architektonická studie všech sportovišť se všemi vazbami na příjezd na Lapač nebo k parkovacímu domu.
 
18:50
Hovořáková: Je zde historická šance získat soukromé investice pro soukromé sportování.
 
18:48
Valentová: Předpokládám, že analýza Ohrady k něčemu byla a bude se podle ní postupovat. Chybí zde plán rozvoje celého města a jeho území.. Zahrnutí školních sportovišť je zcela nesystémové. Musíme umět materiály pravidelně vyhodnotit a aktualizovat, je to vytržené z kontextu.
 
18:46
Růžička: Školy nejsou centrálním cílem tohoto materiálu.
 
18:45
Růžička: Je tady několik subjektů, které chtějí investovat do zázemí pro sporty. Pokud budeme čekat, tyto subjekty své prostředky investují jinde.