konec Jednání zastupitelstva města Vsetína 23.4.2018

Komentuje: Jana Leitnerová
 
20:27
Děkujeme za to, že jste nás četli. Náš web a Facebook v nejbližších hodinách nabídne další aktuální informace.
 
20:26
Růžička: další řádné zasedání zastupitelstva bude 25. 6. od 16.00
 
20:26
Berg: V pátek má být projednávání územního plánu, bylo by dobré tomu udělat nějakou publicitu.

Na sobotu 12. května budeme otevírat opravený meteorologický sloupek.
 
20:25
Pifka vybízí ke sběru tradičních valašských receptů.

V sobotu se otevírá cyklostezka Bečva.
 
20:23
Pavelec žádá, aby na příštím zastupitelstvu mohly být podrobnější informace k nádraží, Baťovými lesy, parkovacím domem.
 
20:22
Kalabus: V Rokytnici se buduje myčka, zajímalo mně, jak to v tomto místě mohlo projít.

Vedoucí odboru: Jedná se o přenesenou působnost. Myčka je povolena.
 
20:19
Pifka: Seminář byl velmi výživné jednání, byl vysílán online. Již na začátku zaznělo, že se žádné oddělení nebude rušit.
 
20:17
Růžička: Jednal jsem několikrát s hejtmanem, starosty, vedením Zlínského kraje. Všichni mě ujišťovali, že se o žádné rušení nejedná. Materiál, co se dostal na veřejnost, byl koncept, není účelné debatovat na rozpracovanými materiály.
 
20:14
Teleky: Petice byla zevrubně probrána na krajském zastupitelstvu, byla značně uspěchaná. Byli přítomni primáři zodpovědní za pediatrii, popřeli, že by se mělo cokoliv rušit.
 
20:10
Vejpustek zve na 4. 5. na pietní kladení věnců a 1. máj v kuželně. Petice za zachování dětského oddělení ve vsetínské nemocnici má podle Vejpustka přes 4000 podpisů.
 
20:06
Růžička: Toto řeší investor bytů, mně by se podzemní parkoviště líbila také víc, ale v tomto terénu bychom se dostávali na násobky této částky.
 
20:04
Husa: V jaké fázi je projekt parkoviště mezi Horním městem a Sychrovem? Když jsem viděl projekt, zděsil jsem se. Travnatá plocha, co zde nyní je, se má vyasfaltovat. Není toto právě místo pro podzemní parkoviště?
 
20:01
Bod různé.

Teleky informuje o novém zákonu o střetu zájmů.
 
19:59
Sedláček navrhuje usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí, že návrh na změnu společnosti v orgánech společnosti VaK nebyl schválen. Schváleno.
 
19:57
Nyní se řeší, že návrhová komise musí připravit nový návrh.
 
19:56
Hlasování: 3:6:9 usnesení o odvolání Čunka nebylo přijato
 
19:55
Růžička: Pan starosta se také vyjádřil do Jalovce, jeho vyjádření bylo jiné.
 
19:54
Berg: Žádný jiný člen představenstva tuto věc nekomentoval. Jako zástupci akcionáře máme povinnost toto komentovat.
 
19:52
Růžička: Nechtěl jsem svou řečí říct, že se na funkci necítím, myslím ale, že to není úplně opodstatněné. Jedná se o společnost, kde je město jedním z hlavních akcionářů. Za sebe toto nevidím vhodné navrhovat.
 
19:50
Husa: Nesdílím optimismus, že pan Čunek hájí více zájmy města než své osobní. Máme ještě více rok času, tj. čtvrtinu funkčního období, je nyní čas na přípravu materiálů před valnou hromadou. Chápu, že nedošlo ke konzultaci s panem starostou, který se na to necítí, sám jsem funkci položil, protože časově a technicky jsem nebyl dostatečně kompetentní.